دیواری و چراغ دکوراتیو

از چراغ های دیواری می توانید به عنوان لوازم دکوری درخشان بهره بگیرید، آن ها نمی توانند تمام نور مورد نیاز فضای شما را تامین کنند، اما می توانند حس و حالی رویا گونه به دکوراسیون داخلی خانه های تان ببخشند.
چراغ‌های دیواری اصولا علاوه بر این‌که نور محیط را تامین می‌کنند ابزارهایی برای تزیین فضا نیز به شمار می‌روند. با این وصف این امکان برای کاربران وجود دارد که در طرح‌ها و انواع مختلف از چراغ‌های دیواری استفاده نمایند. در قسمت‌های مختلف ساختمان و در فضاهای داخلی آپارتمان ها بسته به نیاز و هماهنگ با دکوراسیون طراحی شده می‌توان از چراغ‌ های دیواری بهره گرفت.


حالت نمایش:
نمایش سریع

چراغ دکوراتیو 1501

(0)
242,000تومان

چراغ بالا آینه A20 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای آلومنیومی ،  ضمن تامین نور می تواند به ز..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A20

(0)
250,000تومان

چراغ بالا آینه A20 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای آلومنیومی ،  ضمن تامین نور می تواند به ز..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A22

(0)
250,000تومان

چراغ بالا آینه A22 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای آلومنیومی ،  ضمن تامین نور می تواند به ز..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A24

(0)
234,000تومان

چراغ بالا آینه A24 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای آلومنیومی ،  ضمن تامین نور می تواند به ز..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A26

(0)
234,000تومان

چراغ بالا آینه A26 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای آلومنیومی ،  ضمن تامین نور می تواند به ز..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A27

(0)
180,000تومان

چراغ بالا آینه A27مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای آلومنیومی ،  ضمن تامین نور می تواند به زی..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A27

(0)
247,000تومان

چراغ بالا آینه A27مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای استیل ،  ضمن تامین نور می تواند به زیباتر..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A28

(0)
180,000تومان

چراغ بالا آینه A27مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای آلومنیومی ،  ضمن تامین نور می تواند به زی..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A30

(0)
272,000تومان

چراغ بالا آینه A30 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای استیل،  ضمن تامین نور می تواند به زیباتر..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A32

(0)
272,000تومان

چراغ بالا آینه A32 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای استیل،  ضمن تامین نور می تواند به زیباتر..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A34

(0)
272,000تومان

چراغ بالا آینه A30 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای استیل،  ضمن تامین نور می تواند به زیباتر..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A36

(0)
528,000تومان

چراغ بالا آینه A36 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای استیل،  ضمن تامین نور می تواند به زیباتر..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A38

(0)
513,000تومان

چراغ بالا آینه A38 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای استیل،  ضمن تامین نور می تواند به زیباتر..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A42

(0)
302,000تومان

چراغ بالا آینه A42 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای استیل،  ضمن تامین نور می تواند به زیباتر..

نمایش سریع

چراغ دکوراتیو A44

(0)
308,000تومان

چراغ بالا آینه A44 مجهز به لامپSMD  با مصرف انرژی پایین می باشد. که نوری با کیفیت و شدت مناسب در فضا منتشر می سازد. بنابراین از این محصول می توان در سرویس های بهداشتی منازل ، بالای تابلو ، بالای تلوزیون، به عنوان دیوار کوب، به عنوان تامین کننده روشنایی استفاده کرد. همچنین این محصول با داشتن بدنه ای استیل،  ضمن تامین نور می تواند به زیباتر..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)